Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Ljubim besede, tiste prave, ki nočejo v glave odraslih:

sočne in zvočne in vsemogočne, zmožne in prožne,

gladke in sladke, ki se v ustih tope, čistijo grlo in ga hlade.

 

(T. Pavček)

Šolska knjižnica je središče naše šole. V njej se učenci učijo, družijo ali pa jo obiščejo kar tako, za sprostitev. Na voljo jim je veliko leposlovnega in poučnega gradiva tako v knjižni kot neknjižni obliki. Ogledajo si lahko video kasete ali DVD-je, brskajo po internetu ali prelistavajo različne revije, ki prinašajo njim zanimive novice in novičke o zgodah in nezgodah slavnih ljudi, s katerimi iščejo stične točke.

Knjižno gradivo je lahko izposojeno 21 dni, ta rok pa je mogoče tudi podaljšati. Učenci vedo, kako ravnati s knjigo, da bo krajšala čas tudi njihovim naslednikom.

Knjižnica je urejena pregledno, razdeljena na police s strokovno literaturo za učitelje, leposlovje za mladino, pionirje in cicibane ter kotiček poljudno-znanstvene literature za otroke in mladostnike. Poseben prostor je namenjen avdio-vizualnemu gradivu, revijam ter slovarjem in leksikonom.

 

Knjiga nam nudi užitek in sprostitev, a tudi veliko znanja in splošne razgledanosti. Knjižnica ni le prostor s policami, temveč bogata zakladnica znanja, ki zahteva širok pogled v organizacijo in ustroj. V ta namen imajo učenci vsaj dvakrat letno t.i. bibliopedagoške ure, ki so namenjene oblikovanju mladega bralca:

  1. RAZRED: SEZNANITEV Z UREDITVIJO KNJIŽNICE / PRIPOVEDOVANJE PRAVLJICE
  2. RAZRED: PESNIK, PISATELJ, PESEM ZGODBA / POLICE S KNJIGAMI
  3. RAZRED: POLJUDNOZNANSTVENA LITERATURA / LITERARNI JUNAKI
  4. RAZRED: NASTANEK KNJIŽNEGA DELA / INFORMACIJSKI VIRI
  5. RAZRED: LJUDSKO SLOVSTVO / KNJIŽNI KVIZ
  6. RAZRED: UDK KLASIFIKACIJA / KNJIŽNI KVIZ
  7. RAZRED: PERIODIKA IN CITIRANJE / KNJIŽNI KVIZ
  8. RAZRED: COBISS OPAC / DELO S SLOVARJI / KNJIŽNI KVIZ
  9. RAZRED: DELO S SLOVARJI IN ENCIKLOPEDIJAMI / KNJIŽNI KVIZ
Pomembno!
Knjižnica je prostor, kjer lahko vsak prebira različno knjižnično gradivo, se uči, piše domače naloge, se pripravlja  na pouk in najde svoj mir. Zato se v knjižnici vedemo temu primerno.

Računalnik v šolski knjižnici

V knjižnici je možna tudi uporaba računalnika z dostopom do interneta, in sicer po predhodnem dogovoru s  knjižničarko ter ob upoštevanju ustreznih navodil.

Dostop je omejen na odprtost knjižnice.

Računalnik je namenjen predvsem za delo, ki je sestavni del  pouka (sestava in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta). Uporaba računalnika  v knjižnici je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarko).

Računalnik v knjižnici ni namenjen uporabi spletnih klepetalnic, igranju igric, obiskovanju spornih spletnih strani, nakupovanju preko spleta, brisanju nameščenih programov ipd.

Odškodnina za izgubljeno ali poškodovano gradivo
Izgubljeno ali namerno poškodovano gradivo, ki ga je možno nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, pa mora uporabnik nadomestiti z vsebinsko enakovrednim gradivom.
Urnik in zasedenost šolske knjižnice

 

Dostopnost