02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

 

Šolski koledar za osnovne šole.

 

Šolsko leto 2021/22 se začne 1. 9. 2021 in konča 24. 6. 2022, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2022.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

  • prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2021 do 31.1. 2022
  • drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (za učence devetih razredov traja drugo ocenjevalno obdobje do 15. 6. 2022)

 

Dostopnost