02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

Šolsko leto 2021/22 se začne 1. 9. 2021 in konča 24. 6. 2022, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2022.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

  • prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2021 do 31.1. 2022
  • drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (za učence devetih razredov traja drugo ocenjevalno obdobje do 15. 6. 2022)

 

2021 sreda 1. 9. ZAČETEK POUKA
ponedeljek – ponedeljek 25. 10. –  1. 11. JESENSKE POČITNICE
sobota – nedelja 25. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2022 sobota – nedelja 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO
ponedeljek 31. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
torek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek – sobota 11. 2. – 12. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek – petek 28. 2. – 4. 3. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
ponedeljek 18. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
sreda – ponedeljek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
nedelja – ponedeljek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA
sreda 15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
petek 24. 6.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

  sobota – sreda 25. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE

 

Dostopnost