02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Razvijanje ustvarjalnih veščin in inovativnih pristopov pri učenju gum

Preko zavod RS za šolstvo bomo v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero bo vključena šola.

Vključene bomo učiteljice, ki so bile vključene v formativno spremljanje v preteklih letih ( v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca) kot tudi na novo vključeni članici.

Z ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bo OŠ Fram povezal z OŠ Jakoba Aljaža Kranj in bomo skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.

V razvojni nalogi bomo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učiteljice spodbujali aktivno vlogo otrok pri učenju, učenci bodo vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočile medvrstniško sodelovalno učenje.

Koordinatorka: Jelka Bojc

Razvojne učiteljice: Dora Ožvald, Nataša Maver Šoba, Maja Patty, Polona Kregar, Janja Flideršek in Jelka Bojc.

Dostopnost