02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

OŠ Fram si je v šol. letu 2014/2015 pridobila z 27 točkami naziv kulturna šola. (Meja za pridobitev naziva je 20 točk). Naziv bomo lahko uporabljali naslednjih 5 let do 31. 8. 2020. S tem smo dokazali da dosegamo visoke rezultate na kulturnem področju, sodelujemo s krajem in širše.

KULTURNA ŠOLA 2020 -2024

Dostopnost