02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

 

V šolskem letu 2017/2018 se bomo v okviru promocije zdravja zavzemali za čim pestrejšo pokrivanje vseh področij zdravja.

V začetku šolskega leta bomo opravili analizo trenutnega stanja  s pomočjo   orodja SHE mreže in s pomočjo kriterijev Zdravih šol.

Nato bomo glede na ugotovljeno stanje izvedli ustrezne aktivnosti v okviru razrednih ur, pri posameznih učnih vsebinah in v okviru dni  dejavnosti.

Vsak od nas, ki s(m)o  s šolo povezani na katerikoli način, mora po svojih najboljših močeh prispevati k večjemu ozaveščanju   za zdrav življenjski slog  in to na telesnem, duševnem, socialnem in drugih področjih.

Predvsem pa se bomo tudi v tem šolskem letu zavzemali za to, da nadaljujemo z  dobrimi navadami pri uvajanju zdrave in lokalno pridelane hrane, z manj ali nič  dodanega sladkorja  v čajih, s ponudbo lokalno pridelanega sadja , zelenjave, mlečnih izdelkov in drugega.

Izvajali bomo delavnice v okviru razrednih ur in pri rednih urah pouka, na katerih bomo  med drugim govorili o duševnem zdravju in delali na izboljšanju le tega ter na dvigu samopodobe vseh udeležencev v procesu izobraževanja in dela na šoli.

Za  promoviranje  zdravega  življenjskega  sloga  bomo tudi letos izvedli  v posameznih razrednih pohode z druženji , piknike z igrami in izvedli DAN druženja in gibanja vseh generacij, ki bo  v mesecu maju.

Želimo pa si seveda tudi to,da nas starši in lokalno okolje pri vsem tem podpirajo in se v različne akcije tudi vključijo, ko jih bomo nanje povabili.

                                                                                             za  Zdravo šolo:  Bernarda Šibila

Dostopnost