02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

Spoštovani starši,

obveščamo Vas, da smo na šoli pričeli z izvajanjem projekta Popestrimo šolo 2016/2021. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in njegov namen je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij v okviru katerih se ustvarijo možnosti za razvoj ključnih kompetenc učencev (bralna pismenost, socialne in jezikovne kompetence, učenje učenja, kritično mišljenje, inovativnost, ustvarjalnost, podjetništvo, raziskovanje, uporaba pametne tehnologije). Vzgojno-izobraževalne aktivnosti so bodo izvajale tako individualno kot skupinsko in se bodo posvečale posameznikovim individualnim potrebam, primanjkljajem in nadarjenostim. Tema projekta je gozdna pedagogika. V okviru projekta bomo na šoli in v njeni oklici izvajali različne brezplačne dejavnosti izven rednega šolskega pouka. Delavnice so namenjene vsem učencem (1. – 9.r) in se bodo v največji možni meri izvajale zunaj – v naravi/gozdu. Udeleženci delavnic bodo pridobili več stika z naravo, gibanja v njej in deležni bodo izkustvenega učenja. Vse informacije v zvezi z aktivnostmi (urniki in program) in dogajanjem bodo objavljene na spletni strani šole pod rubriko Popestrimo šolo 2016/2021; dodatne odgovore na morebitne nejasnosti pa lahko dobite tudi pri učiteljici Nataliji Ferk (natalija.ferk@gmail.com, 031 489 799), ki je izvajalka tega programa.

Obvestilo staršem.
Prijavnica za popestrimo šolo.

Kaj smo delali novembra 2016.

Foto kotiček

Začetek popestritve šole

no images were found

Pohod 11.12.2016

no images were found

Dejavnosti – december 2016

Eko smreka – 2016

no images were found

Dejavnosti – januar 2017

Dejavnost – februar 2017

Dejavnost – april 2017

Dejavnost – maj, junij 2017

Dostopnost