02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

Seznam zaposlenih v šolskem letu 2022/23

PRIIMEK, Ime Razrednik Delovno mesto
LEŠNIK, Vesna / ravnateljica
BELAS, Jasna / pomočnica ravnateljice, NAR
KRAMER, Nina / svetovalno delo, DSP
ŠTAVBE, Andreja / svetovalno delo, DSP
HABJANIČ, Nastja / organizatorka šolske prehrane
BOJC, Jelka 1. a razredni pouk
FIDERŠEK, Janja 1. b razredni pouk
LEŠNIK, Mojca / 2. strokovna delavka v 1. razredu, JV
PETELINŠEK, Jasmina / 2. strokovna delavka v 1. razredu, JV, PB
VABIČ, Brigita 2. a razredni pouk
STRES, Maša 2. b razredni pouk
ŠIMUNDŽA, Smiljanka 3. a razredni pouk
JURIČ, Anja 3. b razredni pouk
STAVBAR, Maja 3. c razredni pouk
OZIMIČ, Katja 4. a razredni pouk
ŠIBILA, Bernarda 5. a razredni pouk
GSELMAN, Valentina 5. b razredni pouk
STERNAD, Tadej 5. c razredni pouk
RAVŠ, Jožica / SLO
CIGLAR, Adrijana 9. b SLO
ČUK KOZODERC, Polona 7. b MAT, računalničar
VOGRINEC, Monika / MAT, izbirni predmeti s področja TEHNIKE
ZAFOŠNIK, Slavica / MAT, laborant, RaP, JV
NAPAST, Simona / TJA, knjižničar
PREGLAU, Blaž 7. a TJA
ŠUC VISENJAK, Tjaša 9. a TJA, NEM
PURG, Urška / TJA
ŠULIN, Nina / LUM
OŽVALD, Dora 6. a GUM, OPZ, MPZ
AJD KRAMPL, Tatjana 8. a GEO, ZGO
MAVER ŠOBA, Nataša 8. b ZGO, DKE, PB
KREVH, Oskar 6. b FIZ, TIT
VRBEC, Marko / BIO, KEM, PB
GOJKOVIČ, Črtomir / ŠPO, PB
KREGAR, Polona / ŠPO, RaP, PB
HAMERŠAK, Klemen  / PB
 VAZOVEC, Glorija  / PB
ŠADL, Laura / PB, RaP, GOS
FINGUŠT, Vinko / PB, računalničar, fakultativa RAČ
LEGNAR, Eva  / DSP, TJA
STOPAR, Katja / DSP, PB
SLUGA, Martina / zunanja izvajalka DSP
 KREGAR, Mateja  /  napotena na delo v tujini
     
     
     
MAČEK, Nataša   tajnik VIZ
OGOREVC, Ida   računovodkinja
PURGAJ, Zvonko   hišnik, šofer šolskega minibusa
LUNDER, Martina   varnostnica
MALINGER, Stanislava   čistilka
BLAGOJEVIČ, Jožica   čistilka
PETELINŠEK, Marija   čistilka
EMIN, Dominika   čistilka
KOLARIČ, Nina   hišnica, čistilka
JURIČ, Romana   kuhinjska pomočnica, čistilka
TEPEJ, Marko   kuhar
ZMAZEK, Boštjan   kuhar
LEŠNIK, Polonca   kuharica
     
     

 

Dostopnost