Število učencev po razredih v šolskem letu 2020/2021.

1. a fantje

1. a dekleta

1. b fantje

1. b dekleta

1. c fantje

1. c dekleta

2. a fantje

2. a dekleta

3. a fantje

3. a dekleta

3. b fantje

3. b dekleta

4. a fantje

4. a dekleta

4. b fantje

4. b dekleta

5. a fantje

5. a dekleta

5. b fantje

5. b dekleta

6. a fantje

6. a dekleta

6. b fantje

6. b dekleta

7. a fantje

7. a dekleta

7. b fantje

7. b dekleta

8. a fantje

8. a dekleta

8. b fantje

8. b dekleta

9. a fantje

9. a dekleta

9. b fantje

9. b dekleta

Šolo obiskuje:

Fantje

Dekleta

Vsi učenci